11 Mart 2012 Pazar

Sokakta Yaşayan Hayvanlar  Sokakta  yaşayan   hayvanlar  konusu  sık sık  gündeme gelen  ve  birçok  toplumda  baş gösteren  bir  sorundur. Geçmişten  günümüze  bununla  ilgili  birçok  farklı  yöntem  uygulanmaktadır(kısırlaştırma, uyutma v.s). Fakat  konumuz  İstanbul  gibi  dünyanın  önde  gelene  metropollerinden  olunca  bu mesele  daha  geniş  kitleleri  alakadar  ediyor.    Yaptığımız  araştırmalara  göre  ilk   etapta  göze  çarpan  ilk  detay  bu  hayvanların  insanlar  tarafından  bir  tehdit  unsuru olarak  görülmesidir. Özellikle  elit  kesim  olarak  adlandırılan  bölgelerde   sokakta  yaşayan  hayvanlarla  ilgili  ciddi şikayetler de  bulunulmaktadır. Konunu  öteki  yüzüne  bakılırsa  İstanbul  diğer  AB  ülkelerine  göre  sokaklardaki  hayvanlar  konusunda  biraz  daha  insancıl. * AB  yasalarında  barınak   ve  sokak  köpekleri  konusunda  kesin  hükümler  yoktur. Hayvanların  genel  olarak  refahları  önde  tutulurken  herhangi  bir  bulaşıcı  hastalıkta  öldürme  dahil  her  yola  başvurmaktadırlar.  Fakat  yine  de  daha  öncede  bahsettiğimiz  gibi  her  ülke  kendi  koşullarına  göre  özel  tedbirler  alır. 

     Öte  yandan  sokakta  yaşayan  hayvanlar  konusu  gerek  tarihimizde ,  gerekse  edebiyatımızda  var  olan  ve  üzerine  oldukça  ciddi çalışmalar yapılan  bir  konudur.   Yukarıdaki  maddelerde  de  sıraladığımız  gibi   bu  konu  için  uzun  uzuna  tartışılabilecek  ,  araştırlması  gereken  birçok  detay  bulunmaktadır.Kaynakça:

* www.abveteriner.org/dosyalar/ABsokak.doc   Erişim  Tarihi : 3  Mart  2012 

0 yorum:

Yorum Gönder